DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA
Besøksadresse: Avenida de la Constitución 30, Alfas del Pi
Postadresse: Apartado Correos 34, 03580 Alfas del Pi
Tlf 965 888 186 (hverdager mellom 10.00 og 14.00) - epost: info@dnkcb.com
Den Norske Klubben er nå på Facebook! Klikk her
 
Klubbens historie, del 1


Skrevet av Roald Olaussen i forbindelse med klubbens 25 års jubileumshistorie og trykket i Aktuelt Magasin nr 34 oktober 1995.Et tilbakeblikk på et kvart århundre med DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA

Velkommen til dette nummer av Aktuelt Magasin hvor vi vil markere klubbens 25-års jubileum ved å ta et tilbakeblikk fra 1970 og frem til i dag. (1995) Vi håper du vil kunne finne denne delen av AM både informativ og underholdende, enten du nå mimrer og minnes tidligere dager, eller du lærer noe nytt om klubbens historie.

Når man skriver slike beretninger er man tilbøyelig til å bli litt poetisk, og kanskje pynte litt på historien. Eller man gir kanskje jubilanten æren for all den utvikling som har skjedd i perioden. Hvis det er med disse forventningene du tar fatt på denne delen av AM vil du kanskje bli skuffet.
Hensikten med dette tilbakeblikket er, i ord og bilder, å gi et tverrsnitt av hva klubben har gjort og stått for, og hva den fremdeles står for i dag. (1995)

Men, nå over til beretningen: Hvem som først fikk ideen om å starte en norsk forening her skal være usagt, for det vet jeg ikke.

1970-En norsk klubb blir startet
Men den som tok det første konkrete initiativ den 13. Juli 1970, var Jon Svanberg. I et brev til den norske ambassaden i Madrid, ble det stilt spørsmål om hva som krevdes av formaliteter vis- a-vis spanske myndigheter for å starte en norsk forening i området. Ambassadens svar, gjengitt her ”in extenso”: 

REAL EMBAJADA DE NORUEGA
Madrid den 24.juli 1970
Herr. Jon Svanberg
Saga Tours
Calle Purisima no.4E Benidorm

Under henvisning til Deres brev av 13.ds. kan det opplyses at det så vidt ambassaden har kunnet bringe på det rene, ikke kreves andre formaliteter vis-a-vis de spanske myndigheter enn at De hos politiet i Benidorm gir melding på fastsatt skjema om opprettelsen av foreningen.

Ambassaden ønsker den nye foreningen lykke til med dens arbeid og vil gjerne være behjelpelig når det gjelder informasjonsmateriell, filmer og eventuell foredragsvirksomhet.

Med vennlig hilsen
Chargé d’affaires a.i.

Beklageligvis er klubbens arkivalier fra den aller første tiden mangelfulle, men det kan i alle fall fastslås at den Norske Klubben Costa Blanca ble stiftet i oktober 1970 med Jon Svanberg, som den første formann.


1971-Første generalforsamling og første 17.maitog
Første ordinære generalforsamling ble avholdt 26.april 1971 med bl.a. valg av nytt styre, og som ny formann ble valgt Ragnar Blichfeldt. Kontingenten ble satt til 1000 pesetas for enkeltmedlem, og 500 pesetas for tiltredende familiemedlem.
Det første større arrangementet i klubbens regi gikk av stabelen 17. Mai 1971 med telegram til Hans Majestet kong Olav V. Faksimile av telegram:

Hundre norske kvinner og menn
samlet til 17.mai-fest på El Vikingo
hilser vår Konge og hans familie
på vår frihetsdag.
Den Norske Klubben Costa Blanca

Klubben spanderte gratis eggedosis og Coca Cola til barna, og det var barnetog rundt svømmebassenget til restauranten ”El Vikingo” i Colonia Escandinavia.

Bilde av barnetoget settes inn (hvor finnes det?)

Orkestret besto av klubbens nestformann, Knut Gram, som spilte trekkspill. Arrangementet ble avsluttet med festsupé med 80 deltakere.

Av styre- og møteprotokoller det første foreningsåret fremgår det at klubben var opptatt av, og arbeidet med, klubblokalproblemene, spørsmålet om nødvendighet av spansk sertifikat ved kjøring av spanskregistret bil, og trygde- og forsikringsordningene. På styremøte 4. oktober 1971, ett år etter at klubben var startet, ble det besluttet at klubbens vedtekter skulle oversettes til norsk, ja, du leste riktig, til NORSK!!

Charterflyaktiviteten var også et meget hett tema, og den gangen, som nå, (1995) var man fortørnet over de stigende matvareprisene, og mente man burde få avtale med et supermarked om fem prosent rabatt for klubbens medlemmer. (Alle er vel i dag oppmerksomme på at klubben har avtale med Supermercado Costa Blanca om to prosent rabatt ved innlevering av handlelappene og medlemsbevis i januar måned).

Det første året hadde man klubbkvelder hver 14. Dag (Litt av en utfordring Roald) Og julebord ordnet man ved at klubbens damer sto for både arrangement og mat, (nok en utfordring men denne gangen til våre damer).

Bilde: julebord 1971 (hvor finnes det?)

Frem til klubbens andre årsmøte 27.mars 1972, arbeidet klubbens styre stadig med charterflyvninger til/fra Alicante, sykeforsikring, problemer vis-a-vis Rikstrygdeverket, og telefonproblemer. Det var tre måneders ventetid og installasjonen kostet 750 pesetas, mens de faste avgifter ble karakterisert som bagatellmessige.
Klubben hadde forsøkt seg med BINGO kvelder, tilsynelatende med stor suksess, men på styremøte ble det fremhevet at klubben skulle være en seriøs forening og det ble derfor bestemt at BINGO måtte holdes utenfor klubben!

1.oktober 1971 fikk klubben sitt andre æresmedlem, ambassadør LYKKE i Madrid var det første, Wenche Foss det andre.

Bilde av Wenche Foss (hvor finnes det?)

Wenche Foss var på den tiden sterkt engasjert i arbeidet med og for Solgården, som på den tiden var feriehjem for barn med handicap. Wenche Foss animerte klubbens damer til innsats og de produserte 116 fag gardiner, samt duker, håndlær etc til Solgården.
Klubbens aktiviteter var for en stor del lagt til restaurant ”El Vikingo”, hvor man etter harde forhandlinger hadde oppnådd en månedlig leiepris på 2000 pesetas i vintersesongen og 1000 pesetas om sommeren.

1972-Den dyre fløtesausen
Ved årsmøtet 27.mars 1972 hadde klubben 190 medlemmer. Sesongen 1972-1973 flyttet man møteaktiviteten til det nybygde hotell Mendoza i Alfaz del Pi. Grunnen var at man hadde medlemsmøtene på mandager og de ansatte på restaurant ”El Vikingo” hadde mandagsfri og dermed var det umulig å få servert varm mat på møtene.

På Hotell Mendoza kostet varmrettene 50 pesetas, kaffen 7 pesetas, cognac 10 pesetas, drinker 25 pesetas og en flaske vin 40 pesetas. Hva med en klubbaften med nostalgipriser, Aage?
Når jeg er inne på dette med priser, så kan det nevnes at et kilo oksekjøtt, klasse 1, kostet 135 pesetas, mens man kunne få suppekjøtt for 43 pesetas pr.kg.

Det oppsto for øvrig en kontrovers mellom ledelsen for hotell Mendoza og styret i klubben i forbindelse med prisen på julebordet i 1972. Menyen skulle etter avtale være: Kalkun med tilbehør, dessert og kaffe avec, avtalt pris 225 pesetas pro person!  Da enkelte var redde for at det skulle bli for lite saus til kalkunen, ble det bestilt ekstra fløtesaus, og prisen ble justert til 255 pesetas. Regningen lød imidlertid på 300 pesetas pr. person, så her hadde det tydeligvis gått med mye saus. I tillegg forlangte hotellet 400 pesetas for drinker til musikerne og 1125 pesetas for stearinlys! Styret gjorde opp med hotellet og gikk direkte ned til hotell NIZA, hvor man gjorde avtale om priser for fremtidige medlemsmøter.

1973-Solgården kommer med
Til generalforsamlingen 9.april 1973 var klubben tilbake på ”El Vikingo” som nå hadde gjennomgått en del omarbeiding og restaurering. Klubben hadde vokst og hadde 250 medlemmer, men da, som nå, strevde man med å få inn utestående kontingent, som nå var 500 pesetas for enkeltmedlemmer og 750 for ektepar.

Som ny klubbformann ble valgt Knut Gram, som allerede under generalforsamlingen kunne presentere styrets aktivitetskalender for resten av året. Som tidligere år ble 17.mai feiret med gratis servering til barna og tog ved ”El Vikingo”. Nytt av året var at man forut for arrangementet på ”El Vikingo” også hadde et arrangement på Solgården, sammen med barna der. Til dette hadde det tidligere reist seg kritiske røster, idet man mente at friske barn lett kunne bli skremt av alt det triste der.

På medlemsmøtene utover høsten var man stadig opptatt av de stigende prisene, prima oksekjøtt kostet nå 160 pesetas pr. kg. Man debatterte også den planlagte autopistaen som ville skjære gjennom både Altea og Alfaz del Pi og berøre 500 eiendommer i området, blant annet ville urbanisasjonen El Romeral bli sterkt berørt. Det var samlet inn over 4000 protestunderskrifter.

Den 24.oktober 1973 hadde klubben et kjempearrangement på restaurant Panorama i La Nucia (nåværende Cascade II). Foranledningen var at NRK fjernsynet var her nede for å ta opp et program om Solgården. Wenche Foss var selvsagt hovedperson og trekkplaster og styret oppfordret til fulltallig fremmøte. Og fulltallig ble det! Takket være restaurantens store kapasitet klarte man å få inn 220 personer, som alle ble bespist. Men det var mange som ikke kom inn, det antydes at omtrent like mange måtte avvises. Klubben arbeidet i denne perioden meget aktivt for Solgården og samlet ved flere anledninger inn betydelige beløp til institusjonen.

1974-Generalforsamling med Sherry
En populær programpost på medlemsmøtene utover var ”AKTUELT FRA SPANIA”, hvor det ble referert fra spanske aviser. Spansk kunnskapene var ikke så store den gangen heller og for mange var dette den eneste informasjonen om hva som skjedde i Spania.

Informasjon om prisutviklingen var sentral, avisene skrev om ”Inflation Galopante”, for nå kostet en kopp kaffe 10 pesetas og en flaske øl 15 pesetas. Og ved parkering utenfor posthuset i Alfaz del Pi kunne man bli avkrevd 200 pesetas i bot, dog ble man innvilget 10% kontantrabatt. (Merkelig nok ble det ikke fremmet forslag om ekstra rabatt for klubbens medlemmer).

Man kunne også opplyse om at det nå var gitt anledning for ikke-katolske til å bli kremert. Og den første til å bli kremert i det nye krematoriet i Madrid den 19 oktober 1974 var en norsk sjømann som var bragt til spansk havn.

Klubben tok opp forskjellige problemer med de spanske myndighetene, bl.a. problemene med veiforholdene. Avisen ”Information” var også opprørt og skrev: ”ALFAZ DEL PI, LAS CALLES EN COMPLETO ABONDONO” og ”LA CARRETERA DE LA CARBONERA INTRANSITABLE”.  Så selv om klubben ikke kan ta æren for all fremgang, så har den nok vært pådriver for utvikling av miljøet i området her i Alfaz del Pi.

På svensk initiativ ble det dannet et Spansk-Nordisk Selskap i Benidorm. Selskapet ønsket et samarbeid med Den Norske Klubben, noe styret ikke var uenig i, men under den forutsetning av at klubben skulle fortsette sin virksomhet, uavhengig av Selskapet. For å vise sin positive innstilling meldte styremedlemmene i klubben seg inn i Selskapet og formannen og nestformannen erklærte seg villige til å representere klubben i Selskapets styre, som observatører. (En idé til etterfølgelse, Asc. Hispano-Nordica?)

En viktig begivenhet i 1974 var opprettelsen av en diakontjeneste for nordmenn på Costa Blanca. Ordningen kom i stand takket være Menighetssøsterhjemmet i Oslo, som bar alle utgiftene den første tiden.
Generalforsamlingen den 8.april 1974 ble åpnet med rundskål i sherry, gjenvalg av hele styret!! Og avsluttet med kjøttkaker. Medlemstallet i 1074 var på ca 300, aktiviteten var stor med 16 medlemsmøter i løpet av oktober/mai med et gjennomsnitt på ca 100 pr. møte.

1975-Franco dør og demokratiet kommer
Forut for generalforsamlingen 7. April 1975 ble det sendt ut et spørreskjema til medlemmene med følgende spørsmål og svarprosent:
1. Liker du deg i klubben som den drives nå?Svar: 85 %Ja.
2. På hvilke områder ønsker du forandringer?Svar: 70 % ingen.
3. Er bevertningen på ONORAMA tilfredsstillende?Svar: 85 % Ja.
4. Er du enig i at musikalsk underholdning/dans fortsetter?Svar: 80 % Ja.
5. Hvilke av disse aktivitetene foretrekker du?
a) Foredrag
b) Kåserier av medlemmer
c) Diskusjonsaftener
d) Opptreden, sang og lignende
e) Gjettekonkuranser, leker etc.
Svar: Overveldene majoritet for a) Foredrag
6. Er du selv villig til å holde kåseri?Svar: 80 %Nei.

Til generalforsamlingen var det fremlagt forslag til vedtektsendringer, noe som førte til stor debatt. Resultatet ble at vedtektene ikke ble godtatt og det ble heller ikke valgt nytt styre.

Ekstraordinær generalforsamling måtte til den 21.april hvor man utsatte vedtektsforslaget til høsten og gjenvalgte formannen Knut Gram for ett år. Møtevirksomheten utover høsten 1975 ble preget av den usikre situasjonen i Spania på den tiden. Myndighetene ville ikke ha noen store folkeforsamlinger og klubben ønsket å holde en lav profil, og poengterte sin upolitiske stilling ved lojalt å følge myndighetenes pålegg. Men selv om klubben var upolitisk betød ikke det at man ikke fulgte med i hva som skjedde. Da Spanias aldrende statssjef Franco døde den 20.november 1975, sendte styret klubben et kondolansetelegram til landets statsminister. Klubbens formann hadde også et innlegg i FARMAND den 12. Desember 1975 mot det han kalte norsk aggresjon mot Spania. Siden det var erklært 30 dagers landesorg ble alle klubbens planlagte arrangementer ut året avlyst.

1976-”Gram-perioden” avsluttes
Generalforsamlingen 12.april 1976 betød en avslutning på det som må kalles ”GRAM-perioden” i klubben, i det Knut Gram takket for seg etter å ha vært med i klubbledelsen helt fra begynnelsen. Han ble varmt hyllet av de fremmøtte for sin innsats. Han ble foreslått utnevnt til æresmedlem, noe som ble mottatt med stor applaus og han ble dermed klubbens tredje æresmedlem.

Samtidig som ”GRAM-perioden” tok slutt, startet ”KYSTAD/GRÜNER-HEGGE-perioden”. Wilhelm Kystad ble valgt til klubbens nye formann. Foruten å fortsette med vanlig møtevirksomhet satte styret seg som mål å få opprettet et permanent klubb-sekretariat og dette ble åpnet i november, med kontordag på konsulatet i Benidorm hver torsdag fra kl 17 til 19. Etter en tids prøvedrift ble sekretariatets oppgaver fastsatt til veiledning om: Skattespørsmål, Utleie, Kjøp og salg av hus og biler, Forsikringer, Lege-Tannlegehjelp, Testamenter, Skjøter, Oversettelser, Oppholdstillatelse, Bilsertifikat, Juridisk hjelp, Hjelp til å finne fem i Benidorm!! Og Spanskundervisning.
Det var litt av en oppgave med to timers kontortid pr. uke! Møtevirksomheten i klubben fortsatte omtrent som tidligere, men styret klaget over den ujevne deltagelsen, noe som igjen skapte problemer vis-à-vis restaurantene. Posten ”AKTUELT FRA SPANIA” var fortsatt med og ble preget av at Spania var i en fase av omlegging av det politiske system, med overgang til demokrati og kongedømme.

1977-En forsinket generalforsamling
På medlemsmøtet den 26.september 1977 ble Jon Svanberg utnevnt til klubbens fjerde æresmedlem. Ordinær generalforsamling ble, ”noe forsinket”, avholdt 14. Desember 1977 og etter noen vanskeligheter fikk man valgt et nytt og utvidet styre. Året 1977 ble avsluttet med juleball på Hotell og restautant ”El Monteboli” i Vilajoyosa.

På første medlemsmøte etter nyttår opplyste viseformannen, Grüner-Hegge at man hadde tenkt å legge om profilen på møtene, idet man ville trekke mer på klubbens egne krefter, men med korte ting, to-tre minutters innslag. Han oppfordret til å slå vern om klubben og bedre samarbeidet med Solgården og Kirken.

1978-Det året det var så tørt
Under posten ”AKTUELT FRA SPANIA” ble det opplyst om at Spania fra høsten 1978 ville kreve visum for opphold i mer enn tre måneder, at Tjæreborg avlyste sine turer til Benidorm sommeren 1978 p.g.a. vannmangel, og at formannen på høstmøtet i oktober foreslo at man skulle legge søndagsturen til bunnen av Guadelest-dammen, hvor det nå var en frodig vegetasjon, men at det var fare for at denne ville tørke helt inn!! Intet nytt under solen altså!

Gå til del 2 av klubbens historie                                                                Hjem
Bilde samt litt historikk fra El Vikingo