Fot-turer i nærmiljøet for vandreinteresserte.

Hver uke kan du være med på vandretur i vakker fjellnatur, byvandringer, langs strender, eller i park- og skogsområder.
Felles for turene er at det er 1 eller 2 frivillige som har påtatt seg rollen som "turleder", dvs. at vedkommende vet hvor turen går, og vanskelighetsgraden på turen.

Alle deltagere på turene går på eget ansvar, og man må ha med seg nødvendige reiseforsikringsbevis/Europeisk Helsetrygdkort el.l.

Mange kjører bil til startstedet for turene, og de som ikke disponerer egen bil, får sitte på med noen. Man betaler da 3,- euro til sjåføren.

Det er i hovedsak 2 forskjellige tur-typer:

1: Enkle og rolige turer i nærområdet, gjerne i bymiljø, og i lett terreng. Varighet: 1 - 1,5 timer

2: Turer i natur- og fjellområdene i nærheten. Disse turene kan ha en varighet på mellom 2 - 4 timer, og det kan være en god del bakker og ulendt terreng.

Mer informasjon om turregler finner du her.

nor